NASI EKSPERCI

Kurs jest efektem współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i przedsiębiorców. Łączymy doświadczenia akademików, praktyków biznesu, start-upowców i trenerów. Wszystko po to, żeby ułatwić Ci poznanie różnych spojrzeń na przedsiębiorczość i zachęcić Cię do dalszych poszukiwań. Poznaj zespół, zaangażowany w powstanie Akademii Przedsiębiorczości.

IDEA

prof. Agnieszka Kurczewska

Pomysłodawczyni kursu. Inicjatorka powstania Rady ds. Przedsiębiorczości UŁ.

Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Funkcjonowania Gospodarki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Dyplom magistra ekonomii otrzymała w 2003 roku, a rok później rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale. W 2008 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w roku 2015 stopień doktora habilitowanego. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju, a następnie prodziekana ds. nauki i współpracy z otoczeniem. Podczas kadencji dziekańskiej stworzyła m.in. program współpracy Wydziału z otoczeniem i zainicjowała regionalny konkurs dla studentów Eksoc StartUP!.

Jej międzynarodowe doświadczenia akademickie obejmują pracę na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (2010/2011), a także 10 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Tampa (program Mobilność Plus) oraz 3 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Lund (program Bekker). Była także stypendystką MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców (2013- 2015). Od 2015 roku jest członkiem zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). W latach 2017-2020 pełniła funkcję redaktora tematycznego w czasopiśmie Journal of Small Business Management (JSBM). Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

 

Magdalena Szmidt

MOSQI.TO

Praktyk biznesu

Sławomit Lachowski

Ekonomista i szef wielu projektów bankowych, pomysłodawca i twórca mBanku. Autor książek o przywództwie.

Praktyk biznesu

dr Maria Czajkowska-Białkowska

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

prof. Marek Matejun

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

dr Monika Fabińska

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

prof. Jarosław Ropęga

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

prof. Paweł Głodek

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

prof. Renata Lisowska

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

Marta Nowacka

Archizo

Start-upowcy

Łukasz Orzechowski

Archizo

Start-upowcy

Deepjyoti Nath

City Robotics

Start-upowcy

Przemysław Mroczek

Senior App

Start-upowcy

Maciej Lebiedowicz

Pan Tu Nie Stał

Start-upowcy

Daria Pierkova

Slon Ballon

Start-upowcy

Ewelina Niedzielska

Lovish

Start-upwocy

dr Jolanta Bieńkowska

Wydział Zarządzania UŁ

Akademik

Igor Marczak

Senior App

Start-upowcy

Maria Belka

Dyrektor Zarządzająca Prytek Holding

Praktyk biznesu

Jerzy Czubak

Amcor Tobacco Packaging

Praktyk biznesu

Waldemar Olbryk

Archicom S.A.

Praktyk bieznesu

Szymon Midera

Shumee

Praktyk biznesu

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA

dr Agata Matuszewska-Kubicz

Psycholog organizacji, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalistka ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UŁ.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, marki pracodawcy, kompetencji na rynku pracy. Brała udział w realizacji kilku projektów naukowych, w tym finansowanych ze środków NCN. Obecnie koordynuje projekt badawczy „Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych” w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (Grant dla młodych badaczy) na Uniwersytecie Łódzkim.

Posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy szkoleniowo-doradczej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru przedsiębiorczości, planowania kariery zawodowej i kompetencji miękkich. Posiada także doświadczenie w realizacji coachingu kariery, opiniowaniu biznesplanów, a także w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju, programów i narzędzi szkoleniowych.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują tematykę zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji na rynku pracy, przedsiębiorczości, planowania kariery zawodowej.

 

Powrót na główną stronę